چرا هوش احساسی شما را موفق تر می کند

1 مرداد 1397

چرا هوش احساسی شما را موفق تر می کند

چرا هوش احساسی شما را موفق تر می کند

 این یک دانش مشترک است که افراد با هوش عاطفی بالا شانس بیشتری برای استخدام، ترویج و کسب حقوق و دستمزد بهتر دارند.

توانایی فرد برای شناسایی و کنترل احساسات خود و توانایی درک احساسات دیگران. هنگامی که یک فرد هوش هیجانی بالایی داشته باشد، آنها می توانند روابط بهتر را ایجاد کنند، درگیری در تیم ها کاهش یابد، استرس تیم را کاهش دهد و رضایت شغلی را بهبود بخشد. هوش عاطفی بالا راه افزایش بهره وری و حفظ کارکنان است. این به این دلیل است که کارفرمایان علاقه مند به استخدام و ارتقاء نامزدها هستند که نسبت عاطفی بالا (EQ) دارند.

به گفته دانیل گولمن، پنج ستون هوش هیجانی وجود دارد.

 https://www.employeeconnect.com/blog/why-emo/tional-iuntelligence-makes-you-more-successful

نظرات:
Error SuccessError
Success