نوآوری

27 خرداد 1397

استفاده از چاپ 3بعدی در حوضه هایی که انتظار نمیرود

ساخت کل ساختمان، لوازم آرایشی لوکس، پیوند عضو، جایگاه سوئیس در استفاده از این فن آوری کجا است؟

ساخت و ساز: تمام ساختمان های چاپ شده در 3D

فناوری نانو: 3D امیدوار کننده در پزشکی و الکترونیک

تحقیقات پزشکی: کشف بدن از داخل و اعمال اندام

سفارشی سازی شی و در اختیار عموم گذاشتن

مرجع

نظرات:
Error SuccessError
Success