class
دوره تخصصی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بر پایه نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی
دوره تخصصی مقررات متحدالشکل اعتیارات اسنادی این امکان را برای شرکت کنندگان دوره فراهم می سازد تا مشاهدات بهتری از عملکرد گونه های مختلف اعتبارات اسنادی با رویکردی در امتداد ارتقای سطح دانش و تخصص خود در این حوزه داشته باشند
class
خلق ا ستراتژی های نوآورانه برای کسب و کار
خلق ا ستراتژی های نوآورانه برای کسب و کار
class
کارگاه آموزشی پایداری، تغییر اقلیم و کسب و کار
از سلسله کارگاه های توسعه پایدار
class
کارگاه آموزشی سخنرانی عمومی (انگلیسی)
کارگاه سخنرانی عمومی به انگلیسی برگزار میشود. این دوره مهارتهای سخنرانی شما در عموم را افزایش میدهد.
class
مکاتبات اداری بازرگانی انگلیسی
شما میتوانید کلاس های تجارت را در این قسمت بیابید. (Business)
class
روشهای پرداخت بین المللی و مقاطع انتقال ریسک بین خریدار و فروشنده
class
مدیریت عملیاتی
شما با فراگیری افزایش بهره وری و ارائه استانداردهای کیفیت بالاتر یاد خواهید گرفت که چگونه فرایندهای کسب و کار را در خدمات و یا در تولید، تجزیه و تحلیل کنید.
class
ارتباطات تجاری انگلیسی
این دوره برای پنجمین بار برگزار میشود
«123»

Error
Success