فایو اس چیست؟
اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
خ خردمند جنوبی - پلاک 47 - واحد 11cyrus@iransuisse.comwww.iransuisseacademy.com

پاکسازی
 نظم و ترتیب
 پاکیزه سازی
 استاندارد سازی
 ساماندهی

" 5s "در واقع يک سيستم فکری و عملياتی است که به منظور افزایش کيفيت و بهره‌وری و بهسازی و بازسازی مدیریت سرمایه‌های انسانی و مدیریت دارایی‌های فیزیکی و ایجاد نظم سازمان یافته در کلیه فرآیندها و فعالیت‌ها در سازمان‌های خدماتی و تولیدی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گيرد. دستیابی به موفقیت‌های گوناگون در اجرا و بکارگیری صحیح این سیستم، توانسته است نظر کلیه مدیران و متخصصان شرکت‌ها و سازمان‌های معتبر جهانی را بخود جلب نماید.
 

پاکسازی: منظور از پاکسازی، جداسازی اقلام ضروری از غیر ضروری و مرتب ساختن محیط کار می‌باشد.

نظم و ترتیب:  به معنای قراردادن اشیاء در مکان‌های مناسب می باشد.در این راستا باید آسانی دسترسی و عدم اتلاف وقت در نظر گرفته شود.

پاكيزه سازي: برطرف نمودن هرگونه آلودگی از محیط کار، از طریق محدود کردن منابع آلودگی (از بین بردن منابع آلودگی) است.

استاندارد سازي: تداوم، استانداردسازی و حفظ وضع مطلوب ناشی از اجرای تفکیک، ترتیب و پاکیزه ‌سازی و رعایت ایمنی در کار است.

ساماندهی یا انضباط: نگهداری شرایط محیط و افراد به صورت استاندارد (سازمان یافته، مرتب و پاکیزه) است.

 

اول مرداد ماه
ساعت 14:30 الی 18:30

در اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
مدرس: آقای توسلی
شهریه: 500،000 تومان

آقای محمد حسن توسلی
آقای محمد حسن توسلی
نظرات:
Error SuccessError
Success