دوره آموزشـی قانـون مبارزه با پولشـویی
اتاق بازرگانی ایران - اتریش
خیابان میرداماد، میدان کتابی، خ مجتبایی، کوچه دیانا، پلاک 1، واحد 5

معرفــی دوره:

پولشویی به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های غیرقانونی و ...) در بنگاه‌ها و مشاغل قانونی طی چرخه‌اي از فعاليت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها، بظاهر قانونی شدن پول اولیه یا اصطلاحاً شسته شدن پول می‌باشد. با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی تنظیم شده تا از وقوع این جرم پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن‌ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد.

شرکت‌های تجاری در راستای رعایت قانون مبارزه با پولشویی، ملزم به معرفی نماینده مبارزه با پولشویی شرکت به مرکز اطلاعات مالی می‌باشند.  (ماده 10 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری).

 نماینده مزبور علاوه بر تسلط به قوانین مرتبط با پولشویی، دارای وظایفی اعم از اطمینان از رعایت دستورالعمل مبارزه با پولشویی، آموزش کارکنان، اطمینان از حسن اجرای رویه‌ها، نظارت بر استقرار سیستم کنترل داخلی و ... می‌باشد (ماده 11 دستورالعمل).

با توجه به الزامات دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در خصوص نیاز به آموزش مستمر کارکنان شرکت و آشنایی هرچه بیشتر ایشان با دستورالعمل‌ها و آیین‌‌نامه‌های مرتبط با پولشویی، اتاق بازرگانی ایران و اتریش با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی نموده است.

 

کلیات مبارزه با پولشویی
- تاریخچه، تعریف و مراحل پولشویی
- استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی
- معرفی واحد اطلاعات مالی
- برنامه عملیاتی مبارزه با پولشویی
- رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی
- قانون مبارزه با پولشویی
- آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوطه
- نمونه‌های عملیاتی پولشویی

مدت زمان: 6 ساعت
ظرفیت:  12 نفر
تاریخ: پنجشنبه  24 مرداد ماه 98
ساعت 10 صبح الی 17
شهریه:  500 هزار تومان ( اعضا )
750 هزار تومان (غیر اعضا)
در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
(خیابان میرداماد، میدان کتابی، خ مجتبایی، کوچه دیانا، پلاک 1، واحد 5)

گواهینامه معتبر از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه بسته آموزشی دوره
و
پذیرایی شامل میان ‌وعده و نـاهار

 

آقای محمد حسین دهقان (سربازرس محترم اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)
آقای محمد حسین دهقان (سربازرس محترم اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)
نظرات:
Error SuccessError
Success