مکاتبات اداری بازرگانی انگلیسی
آنلاین-اسکای روم

سرفصل ها:
1.    معرفی مفهوم اصلی مکاتبات
2.    تشریح اهمیت و لزوم به کارگیری مکاتبات
3.    بررسی موارد الزامی در مکاتبات
4.    شناخت قسمت های مختلف نامه ها
5.    شناخت انواع مختلف نامه ها
6.    بررسی فنون نگارش انواع نامه ها

 

شروع از 5 مرداد ماه الی 28ام
یکشنبه ها و سه شنبه ها
17:30 الی 19
شهریه 320 هزار تومان، اعضا 270 هزار تومان
ثبت نام از طریق cyrus@iransuisse.com

آقای حامد شفیعی
آقای حامد شفیعی
نظرات:
Error SuccessError
Success