وبینار آشنایی مقدماتی با “داروسازان بالدار” - زنبور ها
لواسانی، روبروی شیرینی فرمانیه، پلاک 166

Free Webinar on
Introductory Knowledge with
Winged Pharmacists (Bees)
وبینار آشنایی مقدماتی با “داروسازان بالدار” - زنبور ها
Wednesday Apr چهارشنبه 27 فروردین ماه - 15
11:00 - 11:40
Mr. Maziyar Ghasemi
ZOOM app - Meeting id 489 835 698
contact us on cyrus@iransuisse.com

 آقای الکساندر شاهقلی
آقای الکساندر شاهقلی
نظرات:
Error SuccessError
Success