تنظیم قرارداد های داخلی و بین المللی تجاری
آنلاین-اسکای روم

نحوه تنظیم هرگونه قرارداد های داخلی و بین المللی برای هر یک از طرف قرارداد دارای اهمیت بالایی می باش د و داشتن تسلط به این نظام برای هر یک از طرفین قرارداد امریست ضروری. هر شخص متعهدی که در سازوکار خود دارای روابط مدون و اصولی باشد جهت تسهیل در انجام امور قراردادی خود سعی بر آشنایی کامل به قراردادها و انجام تعهدات خود دارد.فراگیری تنظیم و نگارش انواع قراردادها برای تجار ، سرمایه گذاران ، مدیران عامل شر کت های تجاری ، اشخاص بازاریاب و کارگزاران داخلی و خارجی ، صنعتگران و هنرمندان عرصه ثبت مالکیت ها ، مسئولین حقوقی سازمان ها ونهادها ، مدیران توسعه صنعت و اقتصاد امری لازم می باشد.

سرفصل ها

شروع از 15 شهریور ماه - 31 ام
16:00 - 18:00
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

برای اعضا اتاق بازرگانی ایران - سوئیس 550 هزار تومان

غیر عضو 700 هزار تومان

مدرس
آقای حامد فراهانی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
متخصص تنظیم و نگارش قراردادها

ثبت نام cyrus@iransuisse.com


آقای حامد فراهانی
آقای حامد فراهانی
نظرات:
Error SuccessError
Success