ساخت داشبوردهاي مالی و مدیریتی با اکسل 2016
اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
خ خردمند جنوبی - پلاک 47 - واحد 11cyrus@iransuisse.comwww.iransuisseacademy.com

در دنیاي تجارت هر جا را که نگاه کنید اکسل حضور دارد؛ مخصوصاً در حیطه هایی که مردم زیاد با اعداد سر و کار دارند، مثل بازاریابی، توسعه کسب وکار، فروش، بخشهاي مالی و نرم افزارهاي حسابداري. شاید بتوان گفت اگر میشد معیاري از لحاظ میزان خروجی نرمافزارها تعیین کرد، آنگاه اکسل پر استفاده ترین نرم افزار در دنیاي تجارت خواهد بود. اکسل به کاربران امکان میدهد که تحلیلهاي کیفی سنگین انجام دهند، و این یکی از دلائلی است که چرا تا این حد در امور مالی و مدیریت یک کسب و کار با ارزش تلقی میشود. این برنامه به شما اجازه میدهد که حجم عظیمی از اطلاعات را پشت سر هم وارد و آن را تفسیر کنید، و میتواند در حالیکه اطلاعات ورودي را دستکاري میکنید آمار و ارقام جدیدي به شما تحویل دهد. با گذراندن موفق این دوره آموزشی شما توانایی ایجاد داشبوردها و نمودارهاي پویا، فرمول نویسی هاي پیشرفته و در نهایت استفاده ترکیبی از امکانات اکسل بدست خواهید آورد که قدرت شما رو در تهیه گزارش هاي حرفه اي و داشبوردهاي مدیریتی افزایش میدهد. به جرأت میتوان گفت که این دوره %70 نیاز شما براي ایجاد داشبوردهاي حرفه اي رو برطرف می کند.

سرفصل هاي آموزشی:
Part 1: Introduction to Excel Dashboard
Part 2: Getting Your Data Ready
Part 3: Design Principles
Part 4: Display Principles
Part 5: Interactive Controls
Part 6: Analyzing the Data
Part 7: Automating Your Dashboard
Part 8: Putting It All Together
Part 9: Distributing Your Dashboard
 

شروع از 23 اردیبهشت ماه الی 24 تیر ماه (دوشنبه ها)  ساعت 16 الی 19

در اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
مدرس: آقای محسن اسکندری نیا
شهریه: 420،000 تومان

آقای محسن اسکندری نیا
آقای محسن اسکندری نیا
نظرات:
Error SuccessError
Success