مکاتبات اداری بازرگانی انگلیسی
اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
خ خردمند جنوبی - پلاک 47 - واحد 11cyrus@iransuisse.comwww.iransuisseacademy.com

 سرفصل ها:
1.    معرفی مفهوم اصلی مکاتبات
2.    تشریح اهمیت و لزوم به کارگیری مکاتبات
3.    بررسی موارد الزامی در مکاتبات
4.    شناخت قسمت های مختلف نامه ها
5.    شناخت انواع مختلف نامه ها
6.    بررسی فنون نگارش انواع نامه ها


 

شروع از17 مهرماه الی 8 آبان ماه (شنبه ها و چهارشنبه ها)
ساعت 16:30 الی 18:30

در اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
مدرس: آقای حامد شفیعی
شهریه: 420،000 تومان

آقای حامد شفیعی
آقای حامد شفیعی
نظرات:
Error SuccessError
Success