یکصد گام کلیدی جهت مشارکت در نمایشگاه (خیریه نوروزی)
آنلاین-اسکای روم

سرفصل ها:

حقوق مکتسبه غرفه داران

سیاستهای حمایتی جهت تسهیل مشارکت در نمایشگاهها

رویدادهای مجازی و راهبرد مشارکت در آن

جایگاه نمایشگاهها در بازاریابی

اقدامات و برنامه ها قبل از رویداد

اقدامات و برنامه ها در طول نمایشگاه

اقدامات و برنامه ها بعد از نمایشگاه


شنبه، شانزدهم اسفند 1399
ساعت
16 الی 19
شهریه 300 هزار تومان (باتوجه به اینکه تمامی درآمد صرف امور خیریه میشود، مبلغ بیشتر هم قابل قبول است)
ثبت نام:
academy@iransuisse.com
WhatsApp 09212183668 

 

آقای جلالی پور
آقای جلالی پور
نظرات:
Error SuccessError
Success