مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
خ خردمند جنوبی - پلاک 47 - واحد 11cyrus@iransuisse.comwww.iransuisseacademy.com

امروزه، مدیریت مالی بخش مهمی از" زبان تجارت" است.           
مدیریت مالی یکی از ابزارهایی است که مدیران اجرایی برای کنترل امورجاری در اختیار دارند اما این ابزار ،خود  نیازمند دانش ، تخصص و اطلاع از مقررات خاص می باشد.                                                                                 
این دوره کوتاه مدت با توجه به جنبه های کاربردی و عملیاتی می کوشد ، مدیران غیر مالی را به زبانی ساده بر مسایل با اهمیت مدیریت مالی آگاهی بخشد تا در تصمیم گیریها موفق تر عمل نمایند. 

سرفصل های دوره :
 
ـ آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حرفه ایی مالی در ایران
ـ آشنایی با مفاهیم اساسی حسابداری
ـ گزارشگری مالی ( معادله حسابداری )
ـ مدیریت مالی:
ـ مدیریت وجوه نقد
ـ مدیریت موجودی ها
ـ مدیریت سود ورابطه آن با نقدینگی
ـ مدیریت بودجه و تفریغ بودجه
ـ مدیریت پیمان ها
ـ روشهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی

19 دی ماه - از ساعت 8 صبح الی 17

در اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
مدرس: آقای زمانی
شهریه: 280،000 تومان

آقای زمانی
آقای زمانی
نظرات:
Error SuccessError
Success