کارگاه آموزشی مکالمه آیلتس
اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
خ خردمند جنوبی - پلاک 47 - واحد 11cyrus@iransuisse.comwww.iransuisseacademy.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ: شنبه ها و چهارشنبه ها - شروع از 3 مهرماه
10 جلسه
ساعت 4:30 بعدازطهر الی 6
مدرس : حامد شفیعی
تعیین سطح: 30 شهریور ماه
هزینه دوره : 480،000 تومان
در محل اتاق بازرگانی ایران -سوئیس

آقای حامد شفیعی
آقای حامد شفیعی
نظرات:
Error SuccessError
Success