وبینار نقش شرکت های بازرسی کالا در تجارت بین الملل
آنلاین-اسکای روم

عناوین:

- عملکرد شرکت های بازرسی

- انواع بازرسی ها

- شرکت های بازرسی در تبادلات مالی

- گواهی های صادره توسط شرکت های بازرسی

- حضور شرکت های بازرسی در واردات و صادرات کالا

- دلایل نیاز به شرکت های بازرسی در قرارداد های خرید و فروش

- رسالت شرکت های بازرسی

- حدود مسؤلیت و قصور شرکت های بازرسی

 

مخاطبان دوره:

- مدیران عامل کارخانجات و هلدینگ های تجاری

- مدیران بازرگانی خارجی و داخلی کارخانجات و شرکت ها

- مدیران و کارشناسان شرکت های بازرسی کالا و تجهیزات

 

 

روز 21 آبان ماه

ساعت 16 الی 18
 شهریه: برای اعضا 200 هزار تومان
غیرعضو 300 هزار تومان

 : ثبت نام

 ACADEMY@IRANSUISSE.COM 

 

بابک شعبانی
بابک شعبانی
نظرات:
Error SuccessError
Success