بازی های موسیقایی هدفمند برای بچه ها
لواسانی، روبروی شیرینی فرمانیه، پلاک 166

آکادمی اتاق بازرگانی ایران سوئیس

شما و فرزندانتان (تا 8 سال) را به عصرانه دعوت میکند
 

20 اسفند ماه 1397
ساعت 4 عصر
آدرس: خیابان لواسانی، روبروی شیرینی فرمانیه، پلاک 166

بازی ها شامل بازیهای نوستالژیک ایرانی ، بازیهای جهانی و بازیهای جدیدی میباشد که برای کودکان طراحی شده اند.
در این بازیها معمولا همزمان بر روی چند جنبه پرورشی و تربیتی کودکان کار میشود که شامل موارد زیر میباشند:
1. توجه و تمرکز
2. سرعت و عکس العمل
3. بیان
4. تنفس
5. آوا
6. ریتم
7. ملودی
8. حرکت
9. تعادل

مفاهیم اخلاقی و اجتماعی مانند
صرفه جویی،احترام ، راستی و درستی
مفاهیم مناسبتی مانند نوروز ،شب یلدا
مفاهیم ابتدایی مانند اعداد ، راست و چپ
مفاهیم عمومی مانند حقوق کودک ،
فصل ها، پس انداز

نا مشخص
نا مشخص
نظرات:
Error SuccessError
Success