وبینار آخرین تغییرات مقررات کار در سال 99
نامشخص

وبینار پرسش و پاسخ آخرین تغییرات مقررات کار در سال 99

سرفصل ها:

ریسک های قانونی کارفرمایان از منظر قانون کار و تامین اجتماعی(حقوق و تعهدات طرفین)
ارائه راهکارهای عملیاتی جهت پوشش آنها
فرصت های قانونی برای کاهش هزینه های کارفرمایان(معافیت های بیمه ای، راهکارهای تعدیل پرداختی ها در لیست بیمه)
به همراه پرسش و پاسخ در حوزه الزامات قانونی مدیریت منابع انسانی

 

سه شنبه 30 اردیبشهت 
10:00 - 12:00
شهریه 200،000 تومان
برای ثبت نام کلیک کنید

آقای آرمین خوشوقتی
آقای آرمین خوشوقتی
نظرات:
Error SuccessError
Success