وبینار مدل‌سازی کسب و کارها
نامشخص

رئوس مطالب
• چیستی مدل کسب و کار در یک نگاه
• مقدمه
• مدل کسب و کار / استراتژی / طرح کسب و کار
• ویژگی‌های مدل کسب و کار
• رویکردهای مختلف به مدل کسب و کار
• برخی مولفه‌های کلیدی و اصول مشترک
• معرفی بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)

سوم تیر ماه 1399
16 - 18:30
برای اعضا اتاق بازرگانی ایران - سوئیس 180 هزار تومان
غیر عضو  250 هزار تومان
ثبت نام: cyrus@iransuisse.com

 

آقای مزدک عبائی
آقای مزدک عبائی
نظرات:
Error SuccessError
Success