class
بازی های موسیقایی هدفمند برای بچه ها
آکادمی اتاق بازرگانی ایران سوئیس شما و فرزندانتان (تا 8 سال) را به عصرانه دعوت میکند
class
داوری تجاری بین المللی
داوری تجاری بین المللی
class
تحریم های ایالات متحده: افق کسب و کار در ایران برای شرکت های چند ملیتی
سمیناری تحت عنوان
class
ادغام و تملیک، و تجدید ساختار شرکتی
ادغام و تملیک یکی از پرمنفعت‌ترین و پیچیده‌ترین خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری می‌باشد.
class
SharePoint چیست؟
SharePoint چیست؟
class
تحریم ها و اقتصاد ایران
class
کارگاه آموزشی پایداری، تغییر اقلیم و کسب و کار
از سلسله کارگاه های توسعه پایدار
class
مقدمه ای بر تحریم ها
برای بدست آوردن اطلاعات درباره سمینار تحریم ها...
class
گشایش آکادمی اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
گشایش آکادمی اتاق بازرگانی ایران - سوئیس در روز 28 خرداد ماه

Error
Success